Szolgáltatásaink

Pszichológiai Tanácsadás

Az egyéni pszichológiai tanácsadás központjában Te állsz, a gondolataid érzéseid, félelmeid, vágyaid. Olyan helyzetek érzések, amikor úgy érzed, hogy megrekedtél, nem látod a kiutat.
Ez érintheti a karrieredet, magánéletedet. Szólhat munkahelyi- családi vagy baráti kapcsolataidról, kötődhet sürgető döntéshelyzetből adódó feszültséghez, túlterheltséghez, kommunikációs problémákhoz, vagy esetleg veszteségélményhez, betegséghez.
A folyamat során közösen gondolkodunk a hozott problémáról, kérdésről, élethelyzetről. Segítünk feldolgozni, új nézőpontokat keresni egy adott probléma megoldására, a pszichológia eszközeire támaszkodva, hogy egyre közelebb kerüljünk a megoldásához.
Empatikus és támogató közegben beszélhetünk olyan témákról is, amelyekkel kapcsolatban általában nehezünkre esik megnyílni. A folyamat fókuszában azonban nem kizárólag nehézségek állhatnak. A fejlődési vágy, önbizalmunk építése vagy önismeretünk elmélyítése is lehet a kitűzött cél az egyéni pszichológiai tanácsadás során.

Addiktológiai Konzultáció

A konzultációs folyamat során kémiai- (gyógyszer, kábítószer, alkohol) viselkedési addikcióval/függőséggel (étkezési zavar, internet, számítógép függőség, kapcsolatfüggőség) szenvedőknek segítünk a felépülési folyamatban, a probléma felismerésétől, megismeréséig, személyre szabott megoldások kidolgozásán át, készségek fejlesztésén, felelős döntések meghozatalán át, a célok kitűzéséig és azok eléréséig.
Addiktológiai konzultáció kamaszoknak is.
A konzultációra általában heti egy alkalommal, lehetőség szerint mindig azonos időpontban és helyszínen kerül sor.
A közös munkát időről időre együttesen értékeljük, áttekintjük a változás jeleit és a felépülés előrehaladását.
A konzultációs folyamat első, intenzív szakasza általában 6-10 alkalomból áll. Ezt követően a kliens kérése alapján további, ritkított találkozásokra nyílik lehetőség a közös munka végleges lezárásáig.

Kamasz Konzultáció

A serdülőkor közismerten sok konfliktussal terhelt időszak. Ennek oka nem egyszerűen az ekkor zajló biológiai-és ezzel párhuzamosan zajló pszichikai fejlődés- amely önmagában véve- akár „konfliktusmentesen is túlélhető életszakasz” , hanem társadalmi okok is állnak a serdülőkori válságok hátterében. Az egymásnak ellentmondó „társadalmi minták és értékek”, valamint ezek hiteltelen képviselése a terhelések krízishelyzeteket okozva, arra késztetik a serdülőt, hogy deviáns magatartásával tiltakozzon, illetve feszültségoldó szereket szedjen, vagy különböző „pótcselekvések” formájában csökkentse szorongását.
A módszer, amivel dolgozunk komplex, holisztikus és egyénre szabott.
Az emberi természetről vallott nézetünk:
Hangsúly az egyénen, az emberen van egy folyamatban, de mégis a rendszer részének tekintjük. Hiszünk abban, hogy az ember pozitív fejlődés- orientált a megfelelő körülmények esetén. Fontos a személy belső bölcsessége és az érzelmek megjelenése.
A konzultáns szerepe a folyamatban:
Egyenrangú kapcsolat kialakítására törekszünk, modellezzünk, felmérjük a helyzetet, bátorítunk, sőt esetleg házi feladatot is adunk. Az” én – te” minőségét hangsúlyozzuk. A középpontban az ügyfél egyedülálló különlegessége áll. Hangsúly az elfogadáson, az empátián, konkrétságokon és az őszinteségen alakul.
Konzultáció menete:
A konzultáció definíciószerűen olyan folyamat, amely interperszonális kapcsolatokat foglal magában. Egyéni szinten folyik, ahol bizalmas légkör alakul ki a konzultáns és a kliens között, ami lehetővé teszi a kommunikációt, feltárást, változást és fejlődést. A konzultációban a kliensnek megvan az az előnye, hogy azonnali visszajelzést kap a konzultánstól a viselkedését, érzéseit és terveit tekintve.
Az elméleti irányzatokat tekintve holisztikus irányzatot követjük. Nincs kifejezett irányzat, ahhoz nyúlok amire szükség van.

Pár - és család Konzultáció

Pár konzultáció:
Szeretné, ha ismét harmonikus, bizalommal és szeretettel teli lenne párkapcsolata, házassága?
Mindenkinek vannak nehéz időszakai, problémái, melyekkel egyedül nehezen tud megbirkózni. Csapatunk ebben tud támogatást adni, a konfliktusok, párkapcsolati nehézségek, feszültségek feloldásában, megoldásában.
Amiben például segítünk:

• nehezen bírható a családon belüli feszültség,
• úgy érzi, párjával egymás mellett élnek, nem együtt
• úgy érzi, változtatni szeretne
Családkonzultáció:

A családterápia olyan pszichoterápiás módszer, amely a’kezelés” tárgyának nem a tünethordozó egyént, hanem a családot tekinti.
Alapfeltételezése, hogy a család pszichológiai egység; a kölcsönösen egymásra ható családtagok rendszere teremti meg az egyének fejlődésének feltételeit, illetve befolyásolja azok mindenkori működését.
Ezért a családterapeuták a tünetet nem csak az érintett családtag szempontjából vizsgálják, hanem úgy értékelik, hogy azok egyben a család működésének zavaraira mutatnak. Szükségesnek tartják tehát az egész családot bevonni a terápia folyamatába, hogy a tüneteket képző, illetve fenntartó tudatos és tudattalan interakcióban is történjen változás.
Módszereink:

• a megoldás áll a középpontban
• megszabadítanak azoktól a láthatatlan automatizmusoktól, melyek jelentősen megnehezítik a problémák kezelését, megoldását
• általában 5-10 alkalom alatt érzékelhető a változás

Csoportos Konzultáció

„Egy mindenkiért, mindenki egyért!”
A csoportterápia az egyéni pszichoterápiás módszerek kiscsoportokban történő alkalmazása, amely során a csoportdinamika igénybevételével segíti a személyiség integrációját, a belső élmények megjelenítését, és az alkalmazkodás módozatainak kipróbálását.
A csoportterápiákra jellemző, hogy egy adott problematika megoldásában motivált emberek gyűlnek össze, akik mindnyájan érintettek az adott témában.
A csoportterápiák keretei az adott csoport tematikájától függően eltérhetnek, de fő jellegzetességei az alábbiak:
A csoportok általában 8-14 fő közötti létszámmal szerveződnek.
Témától függően, egy vagy esetenként két vezető vezeti a csoportokat.
Nyitott, vagy zárt formában működnek, ami azt jelenti, hogy amennyiben a csoport nyitott, bármikor lehet hozzá csatlakozni, a zárt működési forma esetén, a meghirdetett csoport teljes tartalma alatt ugyanazok a csoporttagok járnak, menet közben nem lehet csatlakozni.
A csoportterápiás ülések hossza általában 90-180 perc.
Minden csoport egyik legfontosabb jellemzője, a TITOKTARTÁS. Minden, ami a csoportban elhangzik szigorúan titok, azt csoporton kívül nem lehet megosztani külsős személyekkel.
Több csoport esetén előfordul, hogy előzetes interjúra kerül sor, mely alkalmával a jelentkezőknek lehetősége van tájékozódni az adott csoport működéséről, és ezáltal megtudhatjuk, hogy milyen terápiás forma lenne számunkra a leghatékonyabb.
A csoportot az adott témában jól képzett vezetők tartják.

Szülő, hozzátartozó Konzultáció

A kamasz korosztály autonómiára való törekvésében és identitásának keresésében elutasítja a felnőtt társadalmat, még ha az segíteni is akarna, s döntővé válik a kortársak, a kortárscsoportok befolyása életükben. Ideálokat keresnek, létformát választanak, folyamatosan helyüket keresve a felnőttek társadalmában.
A gyenge, sérülékeny, esetleges érzelemszegény személyiséget a tanácstalanság, csalódás vagy kitaszítottság érzése, az ítélőképesség hiánya és a következmények belátásának képtelensége sodorhatja a fiatalokat a kriminalitás felé, és ezen belül olyan csoportokhoz kapcsolódhatnak, ahol megoldásként a kábítószer illetve az alkohol játszanak döntő szerepet.
A fentiekből látható, hogy ez a kor nagy kihívást jelent a fiataloknak, de nem csak nekik, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek is egyaránt. A szülők hozzátartozók gyakran szembesülhetnek a mindennapi konfliktusokkal, az elutasítással, nehéz kommunikációval, nagyon hasznos ha ideje korán felismeri a deviáns magatartásra, vagy a szenvedélybetegségekre utaló első csalhatatlan jeleket. A felismerés után már csak az a fontosabb, hogy a megoldást elősegítő módszereket, technikáknak is birtokában legyünk.
A konzultáció lehet egyéni és csoportos formában is.
A csoport előnye, hogy meghallgathatják más szülők tapasztalatait, problémait és lehetséges probléma megoldásaikat.

Kérdés esetén keress minket bátran!


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram